Ede

Weer dagelijks lunchen in het ENKA Kantinegebouw

Geschiedenis van het ENKA Kantinegebouw

Na beschadiging van de oorspronkelijke schaft- en kleedlokalen van de ENKA in de Tweede Wereldoorlog werd in 1950-1951 een nieuw was-, kleed- en schaftlokaal gebouwd. De vooruitstrevende directie heeft het ca. 4000 m² grote Kantinegebouw destijds laten ontwerpen voor het welbevinden van het personeel. Het ontwerp van de architect D. Masselink was voor die tijd zeer modern en gerieflijk. Het diende dan ook als voorbeeld voor vele andere bedrijfskantines in het land. 

ENKA Schoorstenen: het symbool van vooruitgang

Historie van de ENKA-schoorstenen

Door veranderende productieprocessen in de jaren 60 en 70 werden veel leegkomende fabrieken en de daarbij behorende schoorstenen gesloopt.

Op het terrein van de ENKA, een voormalige kunstzijdefabriek in Ede staan nog altijd twee fabrieksschoorstenen: de ketelschoorsteen uit 1920 en de spinnerijschoorsteen uit 1927. Bij de werknemers stonden ze bekend als de dunne en de dikke.

Nieuwe kantoren in het Poortgebouw in Ede

Geschiedenis van het Poortgebouw

De ENKA (Nederlandse Kunstzijdefabriek) werd in 1919 gebouwd als kunstzijdefabriek door scheikundige en ondernemer J.C. Hartogs. De locatie in Ede was gunstig vanwege de nabijgelegen spoorlijn, het zachte grondwater en de lage grondprijs.

Het complex bestond uit een carré rond een open binnenplaats met op de vier hoeken torens en een poort in de westgevel. Met de uitbreidingen kwam de centrale toegang uiteindelijk aan de noordzijde te liggen, in de vorm van een poortgebouw.

ENKA Westhal

Historie van de Westhal ENKA

De ENKA (Nederlandsche Kunstzijdefabriek) bouwde in 1919 zijn eerste kunstzijdefabriek in Ede. Een belangrijke industriële impuls voor de gemeente, die in de loop der jaren het inwonersaantal zag groeien van 5.000 tot meer dan 100.000. Al snel na de opening breidde de fabriek uit, onder meer met de Westhal die in 1928 werd geopend.