WERKEN BIJ BOEi

Wordt u gedreven door een passie voor monumenten en wilt u uw talent op het gebied van cultureel erfgoed inzetten en verder ontwikkelen? Dan zijn er verschillende manieren waarop u bij BOEi aan de slag kunt.

Vacatures in erfgoed en monumenten

BOEi werkt met zowel vaste evenals freelance medewerkers op het gebied van onder meer ontwikkelingsmanagement, bouwkundige expertise en restauratie. Voor het vervullen van de vacatures in erfgoed en monumenten is ervaring doorgaans een belangrijke voorwaarde, evenals specialisatie op het gebied van restauratie en herbestemming. Freelancers die zelf projecten aandragen hebben onze bijzondere interesse, waarbij er gewerkt wordt met een overeenkomst van opdracht op basis van een Modelovereenkomst van de Belastingdienst.

Vacature Fondsenwerver (strategisch en operationeel)

BOEi is daarnaast op zoek naar een strategisch en operationeel fondsenwerver die particulieren en bedrijven enthousiasmeert en mobiliseert voor behoud en herbestemming van erfgoed. Het betreft een nieuwe functie binnen de afdeling Communicatie, Marketing, Expertiseontwikkeling en Fondsenwerving (CME&F). Naast ‘klassiek’ fondsenwerver bij particulier en bedrijf, ben je aanjager en coördinator van vernieuwende initiatieven en evenementen speel je een centrale rol in het verzilveren van lokale netwerken voor BOEi. Je trekt daarvoor nauw op met de beide directeuren van BOE.

Ben je geïnteresseerd in deze functie, klik dan hier voor de vacaturetekst.

Stages en afstuderen

Nieuw talent is essentieel om een dynamisch werkveld zoals dat van het cultureel erfgoed levendig en toekomstbestendig te houden. BOEi werkt dan ook graag mee aan de opleiding van dit nieuwe talent. Voor afstuderende bouwkundestudenten volgt de stage een vast stramien. De afstudeerder verzorgt de evaluatie van een recent afgerond project van BOEi en werkt daarnaast mee aan een nieuw project.

Om een goede begeleiding te garanderen, is er bij BOEi steeds plek voor slechts één afstudeerder of stagiair per semester. Daarnaast werkt BOEi op incidentele basis mee aan projecten van onderzoeksinstellingen. 

NB: de stageplek voor het tweede semester van het studiejaar 2020/2021 is reeds bezet. Om in aanmerking te komen voor een stage kan een sollicitatiebrief met cv gestuurd worden naar m.almekinders@boei.nl.