Religieus erfgoed

Sinds de jaren '60 van de vorige eeuw kent Nederland een sterke ontzuiling, waarbij het geloof voor veel Nederlanders een steeds kleinere rol is gaan spelen. De leegstand van kerkgebouwen en ander religieus erfgoed is echter vooral de laatste tien jaar sterk opgelopen. Vergrijzing van de kerkbesturen en verdere uitdunning van de achterban zijn hier de belangrijkste oorzaken van, evenals uitputting van de financiële middelen. Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich voor onder kloosters. De verwachting is dat er over tien jaar nog slechts 5 van de 150 bestaande kloosters door religieuze genootschappen worden bewoond.

Op naar een nieuwe toekomst!

Om het verval onder kerken en kloosters tegen te gaan is 2008 uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed. BOEi is hierop samen met de Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed (BHRE) begonnen met het restaureren en herbestemmen van religieuze monumenten en heeft in dat jaar ook de website Reliwiki.nl gelanceerd. De eerste herbestemmingsresultaten zijn opgeleverd: zo transformeerde BOEi het Bossche Nemiusklooster tot prachtig hotel, werd het witte kerkje in Ouddorp het nieuwe culturele dorpshart en beleven dagelijks vele kinderen (en volwassenen) plezier in het Hilversumse trampolinepark in de Clemenskerk. Zulke herbestemmingen bieden hoop op een mooie toekomst voor het kerkelijk erfgoed van Nederland.

Kerkenvisies

BOEi zet zich in 2019 verder in op begeleiding en advisering van Nederlandse gemeenten bij het opstellen van hun kerkenvisie, met als doel een duurzaam toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen. Bent u benieuwd wat BOEi hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@boei.nl.

Van kerk te koop tot klooster te huur

Als het gaat over de herbestemming van religieus erfgoed zijn er talloze interessante mogelijkheden. Er zijn mensen die ervan dromen om te wonen in een kerk, maar ook een klooster dat dienst doet als kantoorruimte of hotel komt regelmatig voor. De mogelijkheden zijn in principe eindeloos. Belangrijk is om op een respectvolle wijze om te gaan met het verleden van een monument en de betekenis voor de omgeving.

Wilt u wonen in een kerk of kantoor houden in een klooster? Op onze aanbodpagina ziet u welk religieus erfgoed te koop en te huur staat.