Religieus erfgoed

Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw kent Nederland een sterke ontzuiling, waarbij het geloof voor veel Nederlanders een steeds kleinere rol is gaan spelen. De leegstand van kerkgebouwen en andere religieus erfgoed is echter vooral een verschijnsel van de laatste tien jaar. 

Vergrijzing van de kerkbesturen en verdere uitdunning van de achterban zijn hier de belangrijkste oorzaken van, evenals uitputting van de financiële middelen. Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich voor onder kloosters. De verwachting is dat er over tien jaar nog slechts 5 van de 150 bestaande kloosters door religieuze genootschappen worden bewoond.

Op naar een nieuwe toekomst!

Om het verval onder kerken en kloosters tegen te gaan is 2008 uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed. BOEi is hierop samen met de Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed (BHRE) begonnen met het restaureren en herbestemmen van religieuze monumenten. De eerste resultaten zijn opgeleverd en bieden zicht op een mooie toekomst voor het kerkelijk erfgoed van Nederland.

Van kerk te koop tot klooster te huur

Als het gaat over de herbestemming van religieus erfgoed zijn er talloze interessante mogelijkheden. Er zijn natuurlijk mensen die ervan dromen om te wonen in een kerk, maar ook een klooster dat dienst doet als kantoorruimte komt regelmatig voor. De mogelijkheden zijn in principe eindeloos, waarbij er altijd op een respectvolle wijze wordt omgegaan met  het verleden van een monument en de band met de omgeving.

Wilt u wonen in een kerk of kantoor houden in een klooster? Op onze aanbodpagina ziet u welk religieus erfgoed te koop en te huur staat.