Rollen en Producten

Agrarisch erfgoed

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 1.000 oude boerderijen die leegstaan of in de nabije toekomst leeg komen te staan.

Sed non accumsan lorem. Proin enim nunc, lobortis sit amet nulla vel, dictum tincidunt eros. Proin iaculis massa a neque lobortis iaculis. Aenean dignissim est turpis, et posuere lectus molestie sed. Duis semper mattis ipsum volutpat molestie. Integer sed imperdiet libero. Nunc eu vestibulum massa. Fusce aliquam quis tellus eu suscipit. Suspendisse congue dui eros, vitae faucibus mi convallis eget.

Haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming monumenten

De laatste jaren is de interesse in herbestemming van monumenten sterk toegenomen.

Het herbestemmen van monumenten zoals kerken, industriegebouwen en scholen is vaak een uitdagende puzzel. Voor welke nieuwe functies leent het gebouw zich? Waarvoor kunt u de bestaande kwaliteiten inzetten? En wat is realistisch in de huidige markt? Hoe zit het met exploitaties? Elk herbestemmingsproject begint bij een gedegen haalbaarheidsonderzoek. Snel en vakkundig helpt BOEi u bij het zetten van deze eerste cruciale stap, die bovendien vergoed kan worden dankzij een extra stimuleringsmaatregel van de overheid.

Multidisciplinaire aanpak

De afgelopen jaren heeft BOEi in opdracht van eigenaren tientallen haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, waarvan vele hebben geleid tot succesvolle herbestemmingen, zoals recentelijk de Steenfabriek in Randwijk, de watertoren in Zeist, de Cereolfabriek in Utrecht, Hazemeijer in Hengelo en Nedinsco in Venlo. Kenmerkend voor de werkwijze van BOEi is de inzet van meerdere disciplines; analyse van de markt, bouwtechniek, ontwerp en financiën worden gecombineerd om een helder beeld te geven van de herbestemmingsmogelijkheden. Om herbestemmingsprojecten op gang te helpen heeft het Ministerie van OCW een subsidie beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. Tot en met 30 november 2013 kan er aanspraak worden gemaakt op deze regeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Vehof, projectmanager van BOEi op telefoonnummer 033 760 0663.

Cultureel erfgoed

BOEi is ooit begonnen met het restaureren en herbestemmen van industrieel erfgoed.

Exploitatie en verhuur van erfgoed

De diensten van BOEi gaan verder dan alleen het adviseren over en herbestemmen van monumenten.

Industrieel erfgoed

De waardering voor industrieel erfgoed is eigenlijk pas vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw voorzichtig op gang gekomen.

Ontwikkeling erfgoed

De ontwikkeling van erfgoed is in de optiek van velen tegenstrijdig met de behoudende essentie van monumentenzorg. 

Onze rollen in erfgoedbeheer

Waar veel monumentenorganisaties zich specifiek toeleggen op één vakgebied, vindt BOEi het juist belangrijk om verschillende expertises te bundelen.

Religieus erfgoed

Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw kent Nederland een sterke ontzuiling, waarbij het geloof voor veel Nederlanders een steeds kleinere rol is gaan spelen.