Nijeveen

Artistieke energie in Zuivelfabriek Kolderveen

Historie van Zuivelfabriek de Venen

De geschiedenis van Zuivel- en Kaasfabriek de Venen te Kolderveen begint in 1893 met het oprichtten van een commissie. Deze onderzocht of het haalbaar zou zijn om een Stoomzuivelfabriek op te richtten. 

In deze periode worden in heel Nederland kleine zuivelfabrieken opgericht om te kunnen profiteren van schaalvergroting en stoommachines. De fabriek in Kolderveen is geopend in november 1893 en vierde in 1994 haar honderdjarig bestaan.