Losser

Unieke en complete steenfabriek in Losser

Geschiedenis van de Steenfabriek in Losser

In en om het Twentse Losser werden eeuwenlang stenen gebakken. Hetzelfde gold vermoedelijk voor de plek waar nu nog altijd Steenfabriek De Werklust staat. Het is echter onbekend sinds wanneer de steenbakkers hier precies werkzaam waren.  Wel is bekend dat in 1895 een aantal mannen op dit perceel een veldoven bouwden voor het bakken van stenen. In 1898 besloten zij om voor de productie van stenen een vennootschap op te richten: de N.V. steen- en pannenfabriek Werklust.