Krimpen aan de Lek

Dorst naar dienstbaarheid

Geschiedenis van Oasen Schuwacht

Voor de komst van het drinkwaterleidingbedrijf waren de inwoners van de Krimpenerwaard voor hun drinkwater aangewezen op waterputten, sloten of de Lek. In de tweede helft van de 19e eeuw groeide het besef dat het welzijn van de bevolking samenhing met de drinkwaterkwaliteit. Hierop begon men technieken te ontwikkelen om water in grote hoeveelheden te filteren en distribueren.