Elden

Dijkmagazijn Elden: van redplaats tot recreatieplek

Geschiedenis van dijkmagazijn Elden

In dijkmagazijnen werden materialen zoals kruiwagens, zandzakken en schoppen opgeslagen. Hiermee repareerde het dijkleger van jonge mannen uit de regio slechte plekken in de dijk, die ontstonden bij slecht weer en hoog water. Deze dijkmagazijnen staan om de 5 kilometer langs de Rijn, Waal en IJssel en werden ook wel noodhuizen genoemd. Het dijkmagazijn bij Elden is in 1856 gebouwd in opdracht van het Polderdistrict Over-Betuwe en was het eerste stenen dijkmagazijn in de omgeving van Arnhem.