Arnhem

Steenfabriek Elden: nieuw leven voor industrieel monument bij Arnhem

Het stenen tijdperk van Arnhem

De baksteenindustrie in Meinerswijk beleefde zijn opkomst rond 1873. Het land binnen de zomerdijken werd opgekocht en hierop werd de eerste steenfabriek gebouwd. Uiteindelijk ontstonden er drie steenfabrieken in het gebied: Gallantijnse Waard, Meijnerswijk en Elden. Door de komst van de fabrieken veranderde het landschap volledig. Dit kwam met name doordat de klei uit de uiterwaarden als grondstof voor stenen werd gebruikt. Door de uitgravingen ontstonden grote plassen in de polder, die het aangezicht voorgoed veranderden. 

Coberco-fabriek als nieuwe hotspot van Arnhem

Historie van de Coberco-fabriek in Arnhem

De voorloper van Coberco (de CAMIZ) werd opgericht in 1921. De coöperatie groeide de eerste jaren gestaag en nam diverse bestaande coöperaties over, waaronder de kaasfabriek aan de Westervoortsedijk. Bij de Slag om Arnhem in 1944 werd hevig gevochten rondom de John Frostbrug, toen nog de Rijnbrug geheten. De omliggende gebouwen, waaronder de melkfabriek, werden daarbij zwaar beschadigd.