Inscripties bij de deur van de Militaire School

Het is een soort wetmatigheid: militairen krasten vroeger hun naam of initialen in de deurposten van hun kazernes. Zo ook bij de Militaire School van Heutsz in Kampen. 

Dit is een video voor het BOEi project ‘Mensen vertellen over Monumenten’. 
Video:  Jobbe Wijnen, Historical Engineer
Meer informatie >>