Het verhaal van Rinus Damen

36_vd_bilt_.JPG

We vertelden al eerder van Rien Damen de opgroeide in de Muntel. Vandaag gaan we op zijn verhaal wat uitgebreider in.

Jong Nederland en het klooster
Rinus Damen werd in 1927 geboren in de Lange Tuinstraat in de Muntel. Volgend jaar bereikt hij de respectabele leeftijd van 90 jaar! Hoewel Damen tegenwoordig elders in Den Bosch woont, is de Muntel hem nog altijd dierbaar en mag hij er op zomerse dagen graag doorheen fietsen. “Ik heb ook meegeschreven aan de ‘Muntelboeken’, twee boeken over de historie van de wijk”, vertelt Damen ons trots. “De Muntel gold als een van de mooiste parochies van de stad, waar arbeiders, gemeente ambtenaren, NS-personeel, postbeambten - waaronder mijn vader - en middenstanders door elkaar woonden. Je krijgt ze niet mee hoor, die Muntelboeken, want die zijn me heel veel waard!” 

Voor Damen is het Nemiusklooster onderdeel van zijn jeugd en vroege volwassenheid. “Ik zat in de jaren veertig en vijftig in de leiding van het jongerenwerk van Jong Nederland in de Muntel. Dat is een katholieke variant van de Scouting. Ze bestaan nog steeds op een laag pitje. Elk jaar op 11 november hadden we de viering van Sint Maarten, de patroonheilige van Jong Nederland. We hadden dan een dag vol met activiteiten die begon met een heilige mis in de kapel van de Zusters van Liefde in de Nemiusstraat. Daarna gingen we terug naar het parochiehuis aan de Jan Schöfferlaan voor het ontbijt. Jong Nederland zorgde zelf voor een priester voor de mis in de kapel en wij zongen tijdens de mis in het koor.” In de Sint Maarten viering vond de jeugdbeweging de belangrijkste betrokkenheid bij het klooster. Voor het overige stond ze er los van. 

36_vd_bilt_uitsnede_uitgelichte-afbeelding.jpg

Juffrouw Truus van de Bilt van de Zoete Lieve Vrouweschool
Via een andere weg zou dhr. Damen echter ook weer dicht bij het klooster komen. Op de jeugdbeweging leerde Damen namelijk Truus van de Bilt kennen. Zij woonde achter het klooster in een woonhuis aan de Geldersedam, direct naast de school. Vader Van de Bilt was docent - en later het hoofd -  van de Antonius jongensschool verderop in de wijk. Truus was docente aan Lagere School aan de Geldersedam, waar ze werkte met de zusters van het Nemiusklooster. In 1957 zou Rinus Damen met haar trouwen en als gevolg moest zij ontslag nemen bij de school: tja, zo ging dat toen… Dhr. Damen heeft verschillende foto’s waarop zijn vrouw met de zusters te zien is. Ook heeft hij een foto van zijn trouwdag genomen in het gangetje dat van de Geldersedam naar het schoolplein liep. Dat gangetje tussen het huis van zijn schoonouders en de school. Damen: “In die tijd was het nog zo streng dat de nonnen niet uit het klooster mochten komen om mijn vrouw en mij te feliciteren met ons huwelijk. Maar dat gangetje lag natuurlijk tussen het huis van mijn schoonouders en het klooster. Dus gingen wij vanuit de tuin naar het gangetje en de zusters ook via de school en het schoolplein. Zo konden ze ons daar toch feliciteren.” Mevrouw Truus Damen – Van de Bilt is helaas maar 66 jaar oud geworden en midden jaren 90 overleden. Haar zus Corrie schreef voor de Muntelboeken een verhaal over het onderwijs in de Muntel. Ook Rinus Damen heeft veel geschreven, naast de Muntelboeken bijvoorbeeld ook een bijdrage voor het boek over het onderwijs in de Muntel

36_muntelboek_0.JPG

Foto’s:
1.    Juffrouw van de Bilt –langste dame in de foto, staand, vierde van recht- tussen haar collega’s van de Zoete Lieve Vrouweschool (collectie Rinus Damen)
2.    Nog een foto van juffrouw Van de Bilt en haar collega’s (collectie Rinus Damen)
3.    Het eerste Muntelboek

Bronnen:
- Interview Rinus Damen, mei 2016
- Frits Buijs, 2013. ‘Moge het jou in je verdere leven goed gaan. 88 jaar basisonderwijs in de Muntel’ met bijdragen van Rinus Damen

Genoemd in de tekst:  
- Theo Hoogbergen (red.) 2002. ‘De Muntel. Een nieuw land van belofte.
- ’Frans van Gaal' (red.), 2005. ‘De Muntel II. Toen de straat nog je wereld was.’