Haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming monumenten

De laatste jaren is de interesse in herbestemming van monumenten sterk toegenomen. Enerzijds vanwege een groeiende waardering voor bijvoorbeeld ons industrieel erfgoed, maar ook vanwege de gevolgen van de financiële crisis. 

Daardoor zijn haalbaarheidsonderzoeken een grotere rol gaan spelen, als opdrachtgever wilt u namelijk weten onder welke voorwaarden een herbestemming mogelijk is en wat u aan resultaten kunt verwachten.

Twee soorten haalbaarheidsonderzoek

Omdat onze opdrachtgevers verschillende wensen hebben op het gebied van haalbaarheidsonderzoek, hebben wij hiervoor twee verschillende methodes ontwikkeld:

1. Haalbaarheidsonderzoek: Hierbij worden alle aspecten van een herbestemming in beeld gebracht. Denkt u hierbij aan zaken als de restauratiekosten, relevante regelgeving, mogelijke nieuwe functies en begrotingen op het gebied van investering en exploitatie. BOEi brengt hierbij zelf geen advies uit over de cultuurhistorische betekenis en welke elementen daardoor al dan niet bewaard moeten blijven, maar laat dit door deskundigen uit het eigen netwerk uitvoeren.

Een haalbaarheidsonderzoek kent een gemiddelde looptijd van vier maanden. Het resultaat is een gedegen onderzoek op basis waarvan wij de gewenste restauratie of herbestemming met het volste vertrouwen kunnen uitvoeren.

2.  Quickscan: Hierbij wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van één van de onderdelen van de restauratie of herbestemming. Zo kan bijvoorbeeld vooraf in kaart worden gebracht of er al bepaalde huurders of kopers voor een monument in beeld zijn. Essentiële informatie voordat u als opdrachtgever een tot een herbestemming besluit.

Een quickscan wordt gemiddeld binnen 4 weken afgerond.

Interesse in een haalbaarheidsonderzoek?

Lees hier een recente nieuwsbrief met voorbeelden van haalbaarheidsonderzoeken.

Jaarlijks voert BOEi circa 80 haalbaarheidsonderzoeken uit in opdracht van derden. 

Ook verzorgen wij verkooptrajecten en de zoektocht naar exploitanten van monumenten of beoordelen wij de geschiktheid van mogelijke kandidaten voor het gebruik van monumenten.

Voor een snel en adequaat voorstel inzake een haalbaarheidsonderzoek kunt u contact opnemen met Jethro van der Pijll:

e-mail: j.pijll@boei.nl
telefoon: 06 835 927 04