De Vooropleiding

50-2_zuiderz_ leenpieren_1957.jpg

Van begin mei tot 1 augustus 1957 volgde de van oorsprong Amersfoortse Wil van de Beek de Vooropleiding in het Zuiderziekenhuis: “Voor mij was het voordeel dat ik al in verpleeghuis Zonnehuis in Doorn had gewerkt, dus enige ervaring had. De docenten van de Vooropleiding waren Zr. Akkringa en Zr. Anneke Burgers. We kregen les in het leslokaal op de verdieping van het Voorgebouw, tegenover de kamers van verpleegkundig directeur Zr. T.P.S. ten Have. Haar bijnaam was in die tijd ‘Tan PiSan’. We kregen veel theorie en deden stages. Daarna begon het echte werk op de diverse afdelingen en het volgen van cursusdagen. Één keer per week naar de collegezaal: ik heb daar nog les gehad van professor Kooreman. We zijn met vijf leerlingen begonnen, maar alleen Riet Kegel en ik hebben het volgehouden.

De eerste afdeling waar ik te werken kwam was Vrouwen- en Kinderheelkunde op de derde verdieping, ook wel ‘De Woeste Hoogte’ genoemd. Zr. M. van Dorp, het hoofd van de afdeling had er de wind onder, daardoor was het een goed draaiende afdeling. Professor dr. P. J. Kooreman en dr. Van de Hofstede waren medisch de baas, ook voor Kinderheelkunde, waar ook dr. Engelhardt het een en ander te zeggen had. Een drukke afdeling, pittig werken! Emotioneel was het soms heel zwaar. Zr. Van Dorp had een grammofoon op een rijdends karretje, waar we op zondagochtend mee langs de zalen reden om muziek te laten horen voor de patiënten. De Unie van Vrouwen Vrijwilligers Rotterdam kwam af en toe langs om boeken uit te lenen aan de patiënten. Heel hard werken met eenvoudige materialen, ook veel huishoudelijk werk. Soppen bijvoorbeeld! Ik heb er veel geleerd en ook veel plezier gemaakt.”  
 
Foto: het Zuiderziekenhuis rond 1957 (collectie Leen Pieren).