De Ark

26_zuiderz_P1040122.jpg

‘De Ark’ was een woonvoorziening voor kinderen en volwassenen met ernstige verlamming door polio. In 1955 werd Rotterdam opgeschrikt door een polio-epidemie. Vele kinderen raakten op een vreselijke manier verlamd en moesten mechanisch beademd worden. Op de afdeling interne geneeskunde van het Zuiderziekenhuis werden provisorisch voorzieningen ingericht voor deze patiëntjes. In 1958 werd links vóór het Zuider ‘De Ark’ gebouwd, een bungalow waar specialistische zorg werd geleverd aan ongeveer 10 bewoners volgens een gezinsmodel. De bedoeling was dat het zo huiselijk mogelijk was op de Ark en verplegend personeel droeg geen uniform.
 
De Ark was voor een belangrijk deel afhankelijk van giften (zie ook dit eerdere bericht). Daarin speelde de Rotterdamse bouwwereld een grote rol. Ook het Poliofonds, later het Prinses Beatrix Fonds geheten, was een belangrijke factor en leden van het koninklijk huis bezochten regelmatig het paviljoen en haar bewoners. In 1960 werd de bungalow van de Ark uitgebreid met de Ark II, waardoor oudere bewoners prettiger konden wonen in hun eigen kamer. In 1964 volgde een derde verbouwing, waarbij het oorspronkelijke pand het veld moest ruimen.  
De bewoners van de Ark bleven daar lange tijd, vaak een groot deel van hun leven. Hoewel hun conditie na behandeling stabiliseerde, ging de verlamming namelijk niet meer over! In 2010 werd de Ark gesloten en daarna gesloopt. 

26_zuiderz_Ark_P1040071.jpg

Foto boven: Bezoek van Hare Majesteit Koningin Juliana aan de Ark II, exacte datering nog onbekend. Foto uit de collectie van Rina van Smeerdijk. 
Foto onder: Kinderen in de Ark aan tafel. Foto uit de collectie van Rina van Smeerdijk